:: Geschiedenis ::
  • Reeds voor 1900 was er bij Kuypers al handel in varkens, toen ook in runderen.

  • In 1910 is Gebr. Kuypers opgericht: Jacques, Frans en Henri Kuypers dreven toen handel met paard en kar.

  • Ten huize was er voorziening voor het slachten van varkens.

  • 1927: aanschaffing eerste vrachtwagen

  • 1945: André Kuypers, zoon van Jacques, komt mee in het bedrijf

  • Door de zonen van André werd in 1980 varkenshandel Gebr. Kuypers heropgericht.

  • De zaakvoerders zijn Jan en Peter Kuypers.

  • Van kinds af hebben zij de handel geleerd met die kennis de zaak steeds verder uitgebreid.

  • Onze vaste medewerker: Koen Mertens